IDEA

Festival EKOfest (Otvorenie Trnavského leta v Kamenáči)

Benefičný environmentálny open-air festival EKOfest vznikol v roku 2008 v Trnave ako jediný svojho druhu na Slovensku a odvtedy sa pravidelne koná každé leto. Benefit – výťažok z EKOfestu je každý rok venovaný na životné prostredie resp. výsadbu zelene v meste. Zameraný je najmä na:

  • vyjadrenie túžby po zlepšení stavu životného prostredia, prírody a ich ochrany
  • zlepšenie a rozšírenie zelene a prírody
  • podporu vytvárania zdravšieho a ekologickejšieho mesta
  • podporu environmentálneho a ekologického prístupu účastníkov k svojmu životnému prostrediu, napr. aj výsadbou v botanickej záhrade, do ktorej bude zainteresovaný každý účastník festivalu
  • rozšírenie a ovplyvnenie povedomia ľudí smerom k zvýšeniu zodpovednosti vo vzťahu k životnému prostrediu a prírode
  • podporu vytvárania trvalo udržateľného rozvoja resp. rozvoja limitovaného zdrojmi, kapacitou a najmä únosnosťou biosféry, ktorej regeneračné schopnosti nebudú pri rozvoji narušené
  • podporu zastavenia znečisťovania vzduchu, vody, pôdy, ktoré ničí zdravie a životné prostredie nielen samotným znečisťovateľom, ale aj ostatným, ktorý nie sú do znečisťovania priamo zainteresovaní a zároveň spôsobuje odumieranie rastlinných a živočíšnych druhov

Zlepšenie stavu

životného prostredia, prírody a ich ochrany.

Podpora

vytvárania zdravšieho a ekologickejšieho mesta.

Tvorba

environmentálneho a ekologického prístupu účastníkov k svojmu životnému prostrediu.

Ovplyvnenie

povedomia ľudí smerom k zvýšeniu zodpovednosti vo vzťahu k životnému prostrediu a prírode.

Zastavenie

znečisťovania vzduchu, vody, pôdy, ktoré ničí zdravie a životné prostredie.

Pevne veríme, že si v bohatej a pestrej ponuke EKOfestu opäť aj tento rok nájdete to svoje a pomôžete pri napĺňaní jedinečnej myšlienky.

ÚČINKUJÚCI

HEX

ucinkujuci_hex

Gladiator

ucinkujuci_gladiator

Hudba z Marsu

ucinkujuci_hudba-z-marsu

Konflikt

ucinujuci_konflikt

The Paranoid

ucinkujuci_the-paranoid

Wasabi Circus

ucinkujuci_wasabi-circus

Symfobia

ucinkujuci_symfobia

The Mytus

ucinkujuci_the-mytus

Ing. Ladislav Hegyi

Zmena klímy a jej dôsledky, adaptácia na jej vplyvy

Doc. Jozef Mačala

Ekológia a environmentalistika

Martina Paulíková

Prečo Slovensko potrebuje nový plán na ochranu vôd

Ing. Juraj Vysoký

O pralesoch Slovenska

Andrej Somora

Význam ochrany riečnej krajiny

D.I.Y EKO

Výroba ekotašky 2, Tribute clothing

Martin Kochan

Vernisáž – Verejná doľava

Lenka Lukačovičová

Vernisáž – Snaps

Greenpeace Slovensko

Prezentácia spojená s diskusiou

Združenie Slatinka

Prezentácia spojená s diskusiou

OZ Prales

Prezentácia spojená s diskusiou

OZ Ochrana prírody Podunajska

Prezentácia spojená s diskusiou

PROGRAM

Piatok, 24.6.2016, kino Hviezda

Premietanie dokumentárnych filmov, 1. pásmo

8:00 – 9:58

Trvalá udržateľnosť
Môj starý otec bol čerešňa
Sme planetárni
Kráľ nebies – Orol skalný

Vernisáž Lenky Lukačovičovej s názvom Snaps

Premietanie dokumentárnych filmov, 2. pásmo

10:15 – 11:57

Whyale?
Ako sa zrodil prales
Divoké Slovensko

Premietanie dokumentárnych filmov, 3. pásmo

16:30 – 18:48

Príroda ťa potrebuje
Ulin
Mikropôrod
Dotyk divočiny

Premietanie dokumentárnych filmov, 4. pásmo

19:00 – 21:18

Hory, zver a strážcovia
Suri
Gaia – veľká matka

Sobota, 25.6.2016, amfiteáter Kamenný mlyn
Program pre deti počas celého dňa /tvorivé envirodielne, maľovanie na tvár, trampolína a iné/

The Mytus

15:00 – 15:30
Besedy a diskusie
Hudobno - vizuálna prednáška: Hudba prastarého lesa

Symfobia

15:45 – 16:30
Premietanie filmov

Wasabi Circus

16:45 – 17:30
Výstava Martina Kochana s názvom Verejná doľava
Workshop D.I.Y EKO - vyrob svoju ekotašku 2, Tribute clothing

The Paranoid

17:50 – 18:40

Konflikt

19:00 – 19:50
Prezentácia environmentálnych združení

Hudba z Marsu

20:10 – 21:10

Gladiator

21:35 – 22:35

HEX

23:00 – 00:00

LÍSTKY & INFO

Kedy a kde?

  • 24.6.2016 (piatok) – kino Hviezda, Trnava
  • 25.6.2016 (sobota) – amfiteáter Kamenný mlyn, Trnava

Predpredaj lístkov

Cena: 7 EUR

Predpredaj v sieti Ticketportal, Predpredaj.sk, v predajni CD Aquarius (Štefániková ul., Trnava), v TTi (pod mestskou vežou), CD Karolko v Hlohovci a na ďalších predajných miestach siete Ticketportal.

Predaj lístkov na mieste

Cena: 9 EUR

Deti do 10 rokov, seniori nad 65 rokov a osoby s preukazom ZŤP majú vstup ZDARMA.

Kapacita amfiteátra v Kamennom mlyne je obmedzená a limitovaná! Odporúčame nenechávať si nákup lístkov na poslednú chvíľu. Areál amfiteátra bude oplotený. Každý návštevník dostane po preukázaní platnej vstupenky, alebo po zaplatení vstupného na mieste náramok, s ktorým sa bude môcť voľne pohybovať aj mimo areálu. Náramok bude odolný voči vode, bude sa s ním dať okúpať aj na kúpalisku v Kamennom mlyne.

Doprava

Do Kamenného mlyna premávajú linky MHD č. 2 (z Linčianskej) a č. 13 (z Družby), ako aj prímestské linky z autobusovej stanice a zo Zeleného kríčka. Po skončení koncertov cca o 24:00 h. budú zabezpečené mimoriadne nočné autobusy, ktoré prepravia návštevníkov na Linčiansku (linka č. 2, až po zberné suroviny) a ďalší spoj – linka č. 13 pôjde na Družbu (až po Kaufland).

Parkovanie

Hneď vedľa amfiteátra sa nachádza bezplatné parkovisko.

Občerstvenie

V areáli bude zabezpečený dostatočný počet stánkov s občerstvením, jedlá aj nápoje viacerých druhov budú zabezpečené. K dispozícii bude aj bufet U medveďa, ale aj možnosť stravovania v reštaurácii v hoteli Koliba.

Stanovanie, opekanie

Hneď vedľa amfiteátra sa nachádza parčík, v ktorom sa dá stanovať a nachádza sa v ňom aj oficiálne ohnisko, ako aj gril s altánkom a posedením.

WC, sociálne zázemie

K dispozícii budú vynovené moderné verejné WC pre ženy, mužov, aj imobilných, ale aj mobilné WC (TOI-TOI)

Kúpalisko, detské ihrisko

K dispozícii je aj kúpalisko kamenný mlyn! Takže medzi koncertmi šup do bazéna a z bazéna rovno na koncerty.K dispozícii aj vynovené verejné detské ihrisko so zaujímavými hracími prvkami.

Upozornenie

Zákaz: drogy, zbrane, sklenené predmety, pyrotechnika, nôž
Akékoľvek poškodzovanie majetku vynoveného amfiteátra bude sankcionované!
Udržujte čistotu a poriadok, nebojte sa používať odpadkové koše!

PARTNERI